N

Оператор на парни и водогрейни съоръжения /Огняри/

N

Заваряване

N

Безопасна работа с газ

N

Защита на квалификационни групи по електробезопасност

Предстоящи обучения

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Обучението е с продължителност 300 учебни часа, от които 120 часа теория и 180 часа практика. След успешно полагане на изпити по теория и практика, освен квалификация по част от професията,  се придобива и правоспособност “Машинист на котли с високо налягане”-степен трета. Обучаемите могат да работят като огняри в различни институции.

Електробезопасност

Обучението е по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. и е задължително за електротехническия персонал в обществените учреждения. След завършване се издава удостоверение за притежавана квалификационна група по електробезопасност с валидност 2 години.

Безопасна работа с газ

 Обучението е подходящо за правоспособни огняри, и е задължително за тези, на които им се налага да експлоатират котли на газ. Според Наредбите за безопасна работа с газ, е задължително ежегодно преминаване на това обучение.  След приключване, обучаемият получава удостоверение с валидност 1 година.

Заваряване

 Обучение по  методите Ръчно електродъгово заваряване /РЕДЗ/, МИГ-МАГ и ВИГ. Всеки обучаем избира по кой от тях да се обучава. Обучението е теория и практика, като практиката се провежда в реална работна среда. След успешно полагане на изпити по теория и практика се получава свидетелство за правоспособност по заваряване.

Често задавани въпроси

Лицензиран ли е Центърът?

ЦПО към ТО на НТС Хасково е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ през 2009 год. /Лицензия № 200912745/.

Как да се запиша в курс?

Можете да се запишете за курс по телефона, да ни изпратите съобщение на електронната поща или чрез формата за записване в сайта.

Кога започват обученията?

Всяко едно обучение стартира при сформиране на група от необходимия брой обучаеми.

Какви документи са необходими за включване в обучение?

За включване в обучение са необходими лична карта, диплома за завършено основно или средно образование и медицински свидетелства /от лекарска комисия и психопреглед/.

Как да заплатя избрания курс?

Таксата за обученията може да се внесе  на място в касата на ТО на НТС или по банков път.

Какъв документ се издава след завършване на обучението?

ЦПО издава свидеталство са професионално обучение /при завършване на обучение за придобиване на професионална квалификация/, удостоверение за професионално обучение /при завършване на обучение по част от професия/ и свидетелство за правоспособност /ако професията, по която се обучавате е свързана с придобиване на правоспособност/.