Зали и учебни кабинети

пленарна зала
Пленарна зала

Капацитет  125 места

конферентна зала
Конферентна зала

Капацитет 76 места

кинозала
Кинозала

Капацитет  360 места

заседателна зала
Зала

Капацитет 18 места

учебен кабинет
Учебен кабитет

Капацитет 25 места

учебен кабинет

Учебен кабинет

Капацитет 12 места

офиси

Офиси

За запитвания:

ntshs@abv.bg

+359 38 662324

6300, гр. Хасково, ул. Сан Стефано 3, Дом на Техниката