За нас

Териториалната организация на научно-техническите съюзи Хасково е сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона.

Към ТО на НТС Хасково е създаден и функционира от 2009 год. Център за професионално обучение с основна дейност квалификационна и преквалификационна. Организират се и се провеждат курсове за профисионална квалификация по лицензирани професии и специалности, както и по ключови компетентности. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение. Предлагат се обучения по ключови за пазара на труда професии и специалности.

ТО на НТС Хасково разполага с добра материална база в централната част на града и отдава под наем зали, офиси и учебни кабинети, подходящи за провеждане на различни събития.

снимка за нас

Обучения

С разнообразие от професионални курсове, ние предоставяме възможности за лично и професионално развитие. Без значение дали търсите да подобрите уменията си, да получите професионална квалификация или да развиете ключови компетентности, ние имаме правилното обучение за вас. Присъединете се към нас и отключете вашия потенциал днес!

Зали и учебни кабинети под наем

НТС Хасково разполага с богата материална база – зали, учебни кабинети, офиси, част от които се отдават под наем. Това са места, където може да организирате своите събрания, конференции, семинари, кръгли маси. Те са оборудвани с всички необходими средства за провеждане на различни събития.
Офисите могат да бъдат наети дългосрочно.

години опит

обучени курсисти

партньорства