Център за професионално обучение

 

Стремите се към непрекъснато развитие
и придобиване на нови знания и умения?

 

 

Ние сме насреща,
за да Ви помогнем по пътя на Вашето развитие!

 

Център за професионално обучение към Териториална организация на Научно-техническите съюзи Хасково е лицензиранзиран от  Национална агенция за професионално образование и обучение през  2009 год. /Лицензия № 200912745/, издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение.

Центърът предлага възможности за квалификация и преквалификация на лица, навършили 16 години по 20 лицензирани професии.

Освен това Центърът е вписан в списъка на доставчците на обучения към Агенцията по заетостта.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално обучение, което да допринесе за развитието и професионалната реализация на всеки един обучаем.  

Насреща сме и за работодателите, за които е важно работниците и служителите им да са в крак с новостите в професионалната сфера.

Най-търсени обучения

Огняри

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

заварчик

Заварчик

 

 

електробезопасност

Електробезопасност

Лицензирани професии

Данъчен и митнически посредник

Професия Данъчен и митнически посредник
Специалност Митническа и данъчна администрация

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Професия Оператор на парни и водогрейни съоръжения
Специалност Експлоатация на парни и водогрейни съоржения

Шлосер

Професия Шлосер
Специалност Шлосерство

Шивач

Професия Шивач
Специалност Шивачество

Фермер

Професия Фермер
Специалност Земеделец

Сътрудник в малък и среден бизнес

Професия Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност Сътрудник в малък и среден бизнес

Офис секретар

Професия Офис секретар
Специалност Административно обслужване

Монтьор на подемно-транспортна техника

Професия Монтьор на подемно-транспортна техника
Специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

Заварчик

Професия Заварчик
Специалност Заваряване

Работник в производството на облекло

Професия Работник в производството на облекло
Специалност Производство на облекло

Лозаровинар

Професия Лозаровинар
Специалност Лозаровинарство